Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

  1. „Firma”– właściciel Sklepu tj. NaturapH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mariana Langiewicza 62a, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającej nadany numer NIP: 9372706037, REGON: 369228154;
  2. „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Firmę znajdujący się na stronie www.sklep.naturaph.pl oraz jego podstrony;
  3. „Użytkownik”– każdy internauta, który korzysta ze Sklepu;
  4. „Konto”– konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  5. „Uzupełnione Konto”- Konto Użytkownika, uzupełnione w celu realizacji złożonego zamówienia;
  6. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego. 

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im: bezpłatnego założenia Konta, zawierania przez Internet umów sprzedaży produktów oferowanych za pomocą Sklepu, za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu

 

 § 3

Korzystanie z wszystkich usług opisanych w postanowieniu § 2 Regulaminu jest możliwe po założeniu Konta.

 

§ 4

Do korzystania z Portalu konieczny jest dostęp do sieci Internet, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 8 – § 10 Polityki Prywatności.

 

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Sklepu.

 

§ 6

Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.

 

 

III. Zawarcie Umowy

§ 7

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

§ 8

Osoba chcąca założyć konto w Sklepie Firmy powinna wypełnić formularz znajdujący na stronie Sklepu po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się.

W powyższym formularzu należy podać: adres e-mail oraz hasło do Konta. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się do niego.

Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

Kliknięcie przycisku „Zapisz” powoduje przesłanie powyższego formularza do Firmy. Następnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłany link aktywacyjny.

Kliknięcie w link aktywacyjny zawarty w tym mailu jest równoznaczne z aktywowaniem Konta.

 

IV. Konto

§ 9

Po zarejestrowaniu się i aktywacji, Użytkownik uzyskuje możliwość logowania się do Konta.

Z poziomu Konta Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Sklep, przeglądać swoje archiwalne zamówienia oraz sprawdzać ich status.

 

V. Korzystanie ze Sklepu

§ 10

Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie Sklepów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży.

Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

 

§ 11

Sprzedaż towarów i usług odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Uzupełnionego Konta.

Zamówienia można składać poprzez swoje Uzupełnione Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 12

W celu zawarcia umowy sprzedaży z Firmą - Użytkownik wybiera w Sklepie, towary poprzez klikanie przycisku „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu towarów do koszyka Użytkownik ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Użytkownik chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

Następnie, Użytkownik powinien wypełnić formularz uzupełniający, jeżeli dotychczas tego nie zrobił. Zabronione jest dodawanie w formularzu uzupełniającym treści o charakterze bezprawnym.

W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał dostarczyć zamówiony towar na inny adres, niż podany w formularzu uzupełniającym, wówczas powinien podać swoje dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik może również zamieścić uwagi do zamówienia w odpowiednim formularzu. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

 

Następnie należy wybrać sposób płatności. Po wybraniu sposobu płatności zostanie wskazana w rubryce „Twoje zamówienie” informacja o wybranej metodzie płatności, a także koszt dostawy.

Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy wraz z jej kosztem, stanowią, skierowane do Użytkownika przez Firmę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Firmy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Firmą.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, zostanie przekierowany na stronę dostawcy tego systemu. Wykonanie przelewu internetowego odbywa się na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach dostawcy zewnętrznego systemu płatności.

Firma prześle także do Użytkownika mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika, podsumowaniem jego treści oraz fakturą Pro-Forma generowaną automatycznie przez system informatyczny Firmy.

 

§ 13

Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy, przelew za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, pobranie, gotówką przy odbiorze osobisty,.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Czas i koszty dostawy” i „Formy płatności”.

Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Firma może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Firma.

 

VI. Zwroty i Reklamacje

§ 14

Szczegółowe regulacje odnośnie zwrotów i reklamacji dostępne są w zakładce ‘Zwroty i reklamacje pod adresem:   http://shoper.naturaph.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 15

 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nimi zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 16

Regulamin jest dostępny w siedzibie Firmy oraz na stronie http://shoper.naturaph.pl/pl/i/Regulamin/3

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl